hem

Kontakta oss

Elbilar

Supermiljöbilspremie

Subvention är en typ av ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till när du köper en vara eller tjänst. Du kan till exempel ha rätt till subvention från staten när du väljer att köpa en elbil istället för andra fordon. När det gäller elbilar så blir det just nu ett billigare val att skaffa en sådan gentemot traditionella fordon i samma prisklass där man höjer fordonsskatten. Sverige och regeringen värnar om miljön och ser därför gärna att man väljer elbil eller hybrid, därav detta ekonomiska stöd. Man har räknat på att det fortfarande är en dyr teknik att bygga dessa fordon då batterierna som sitter i dom är väldigt avancerade att bygga. I Sverige är avdraget, eller premien som man erhåller 40 000 kronor om det är en ren elbil och 20 000 kronor om det är en så kallad laddhybrid.

Det finns en del benämningar på de olika fordonsklasserna som hjälper dig när du ska ta redan på vad som gäller för just den bilen som är intressant för dig. En ren elbil har rätt till en supermiljöbilspremie, som är den högre summan medan en laddhybrid som går på både el och fossilbränsle, gör dig berättigad till premien för ”miljöbil”, som är på 20 000 kronor. Den supermiljöbil som det kanske pratas mest om just nu är såklart Tesla, den är ju i en hög prisklass och anses inte bara vara ett miljövänligt val utan har också egna laddningsstationer och hyllas för sin design och dess prestanda. Så har du som plan att köpa en sådan kanske inte 40 000 kronor i avdrag känns som någon större hjälp. Men väljer du däremot en supermiljöbil i de längre prisklasserna som till exempel Renault eller Nissan, så kan kanske premien känns som ett starkt argument för att välja bort den traditionella fossilbilen. Ett annat argument kan vara att vissa kommuner erbjuder billigare eller helt enkelt gratis parkering när du parkerar med en hybrid eller elbil. Uppfyller fordonet vissa miljökrav så är det även befriat från fordonsskatt de fem första åren, allt för att uppmuntra till köp och för att värna om miljön genom att utsläppen av koldioxid minskar ju färre fossilbilar det finns i trafiken. Skattebefrielsen följer med fordonet och är inte personlig. Så om du köper en elbil eller hybrid i andra hand som inte är äldre än 5 år så slipper du denna avgift när ägarbytet gått igenom och du står på ditt nya fordon.

Just nu föreslås även ett bonussystem i Sverige där man som bilköpare ska få ytterligare fördelar när du väljer att byta till ett miljövänligare val. Om du skrotar din gamla fossilbil samtidigt som du köper din supermiljöbil så är tanken att du i så fall ska erhålla en bonus utöver premien. Om din gamla bil är en dieselbil så ska du få ännu större bonus om du skrotar den. Ett problem med förslaget är att det kan missbrukas (som allt annat). Till exempel om köparen skulle sälja sin nyköpta supermiljöbilspremie till utlandet, när man först erhållit premien och bonusen, då hamnar den utanför systemet och denna person kan sen göra samma procedur gång på gång för att utnyttja systemet.
De krav som ställs på de bilar som ska ha rätt till en supermiljöbilspremie är att de högst får släppa ut 50 gram koldioxid vid blandad körning. Man behöver inte själv ansöka om subventioneringen utan det är transportstyrelsen som betalar ut den och dom håller sig uppdaterade med vilka bilar som ställs i bruk. Det man däremot måste göra är att skicka in en försäkran om att du inte erhållit några andra statliga eller kommunala bidrag för att köpa bilen. (Är man ett företag som köper elbilen så måste du skicka in en försäkran om att du inte är föremål för några betalningskrav.) Bilen måste vara helt ny och det är den som ställer bilen i bruk som erhåller biståndet. Så om du skulle köpa din elbil hos en bilhandlare och han eller hon redan ”ställt på” bilen och börjat betala avgifter osv. så är det bilhandlaren som får bidraget.

Regeringen kollar i dagsläget på att kunna lägga mer och mer pengar på att göra det så enkelt som möjligt att äga alla möjliga elfordon i framtiden. Man vill kunna bygga fler publika ladd-stationer och även höja biståndet för att installera en laddningsstation hemma eller vid arbetsplatser. Det kan också vara aktuellt för bostadsrättsföreningar och andra föreningar att kunna erbjuda laddningsmöjligheter till sina boende eller besökare. Kanske är det avgörande vid val av bostad i framtiden?
tesla tesla tesla
Tillbaka

© 2020 www.statligasubventioner.se