hem

Kontakta oss

Statliga subventioner

Vad är en statlig subvention?

Mycket av den privata konsumtionen i Sverige är subventionerad med offentliga medel. Några exempel är skolor, kultur, mat, hyror, sjukvård, kollektivtrafik och jobb. Det finns många orsaker till att dessa saker är subventionerade men några anledningar är att man vill behålla jämlikheten och den sociala rättvisan vilket är grundläggande för välfärden. Man vill också skydda svenskt näringsliv och man vill ha kontroll över produkter som man tycker är viktiga, tex skolor och sjukvård.

I sverige har vi också jobb och anställningar som är subventionerade. En anställning som är subventionerad är när arbetsgivaren får hjälp med att betala ut en del av lönen eller i vissa fall hela lönen. Pengarna kommer alltså inte från företaget utan från staten. Det är oftast Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan som har hand om de här utbetalningarna. Det finns olika sorters anställningar som är subventionerade av staten. Fem utav dessa anställningarna är utformade åt funktionsnedsatta personer, dessa anställningar innefattar lönebidrag, offentligt skyddat arbete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning, och skyddat arbete vid Samhall. Det finns några fler subventionerade anställningar som riktar sig mot nyanlända invandrare och personer som har varit utan jobb en längre tid och behöver komma in på arbetsmarknaden igen.
Det har skett en förändring vad det gäller lönen för dessa anställningar. Inom lönebidrag och offentligt skyddat arbete har lönetaket höjts två gånger, detta gör att det som arbetar får mer i lön samtidigt som arbetsgivaren inte behöver betala mer. År 2010 betalade staten ca 18,5 miljarder kronor till subventionerade anställningar. Den allra största delen av den summan gick till personer med funktionsnedsättning. En vanlig lön för en person med subventionerad anställning låg mellan 16 000 kronor och 21 000 kronor år 2010.
Flera större arbetsgivare kan tänka sig att anställa personer med subventionerad anställning så länge personerna kan genomföra de arbetsuppgifter som dem bli tilldelade. Det flesta jobben som är subventionerade hittar man i hotell och restaurangbranschen, i handeln, på myndigheter och i kommuner samt i yrken som har med service att göra. Dessa anställningar ser man inte lika ofta i vård och omsorgen och inte heller inom utbildning. När en subventionerad anställning är klar är det inte säkert att man får ett nytt jobb utan subvention men chansen är större än innan.

I Sverige så är det flesta läkemedel subventionerade av staten. När du går till ditt apotek och ska hämta ut din medicin så är medicinen du köper subventionerad och på så sätt betydligt billigare än om den inte var subventionerad. Du betalar en del av medicin kostar men resten står staten för. Subvention av läkemedel är en lag. I lagen om läkemedel gäller följande regler. Du får rabatt enligt en så kallad högkostnads trappa för det flesta läkemedel, tex stomiartiklar och p-piller. Du behöver inte betala för förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen vissa läkemedel till exempel verktyg för att mäta blodsocker bland annat.Barn under 16 år får ett utökat skydd mot höga kostnader.

Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket som beslutar om pris och subvention. När det verk beslutar om subventioner så tittar de på om läkemedlet ger en nytta som motsvarar kostnaden att subventionera det. Dem bedömer också om det är kostnadseffektivt att använda läkemedlet vilket betyder att läkemedlet måste kunna minska samhällets kostnader till exempel för operationer, sjukskrivningar och äldreomsorg. Vissa läkemedel ha en begränsad subventionering vilket innebär att den bara är subventionerad för en viss patientgrupp eller för att hjälpa till med behandlingen för en viss sjukdom. På Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets hemsida kan man kolla upp vilka läkemedel som är subventionerade av staten. För personer som inte ännu har fyllt 21 år så är preventivmedel gratis vilket betyder att det är helt subventionerat. Dessa regler kan dock skilja sig mellan de olika regionerna men oftast gäller samma regler över hela landet.
Tillbaka

© 2020 www.statligasubventioner.se